Thông tin tuyển dụng

Tuyển Trưởng phòng Kinh doanh Bất động sản

12:53 | 08/03/2015
Tuyển Trưởng phòng Kinh doanh Bất động sản

Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường cần tuyển Trưởng phòng Kinh doanh Bất động sản.

Tuyển Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản

11:26 | 09/02/2015
Tuyển Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản

Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường cần tuyển 10 Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản.

title_about