Thông báo từ Chủ đầu tư ngày 19/7/2019

Thứ sáu, 19/07/2019, 14:05 GMT+7

Thông báo về việc "Cập nhật thông tin khách hàng và ngừng xác nhận chuyển nhượng cho căn hộ thương mại thuộc Chung cư Bộ Công an"

TB262019PC_1


Người viết : admin

title_about