Lịch trình và thủ tục cấp 'sổ hồng' NƠXH

Thứ sáu, 11/09/2020, 15:23 GMT+7

Cập nhật của Công ty CPĐT Phú Cường về việc "Triển khai  thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu căn hộ NƠXH tại Chung cư Bộ Công an"

Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường (CĐT) gửi lời chào trân trọng đến Quý Khách hàng – Cán bộ Chiến sỹ mua nhà ở xã hội (NƠXH) tại Chung cư Bộ Công an.

Vừa qua, CĐT có thông báo đến Quý Khách hàng về việc cấp GCN đối với căn hộ NƠXH. Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (có hiệu lực từ ngày 10/01/2020) và theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, CĐT cập nhật một số nội dung như sau:

Đối với những Quý Khách hàng có vay Ngân hàng, sau khi ký Cam kết ba bên với CĐT được chia làm 02 trường hợp: (1) Ngân hàng không đăng ký thế chấp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai tại quận 2, hoặc (2) Ngân hàng có đăng ký thế chấp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai tại quận 2.

1. Đối với những Quý Khách hàng không đăng ký thế chấp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai tại quận 2:

Quý Khách hàng thuộc một trong các trường hợp sau đây vui lòng liên hệ để CĐT cập nhật thông tin và thực hiện nộp hồ sơ theo Thông báo số 60/2020/PC-TB ngày 06/08/2020 của CĐT:

- Không vay Ngân hàng;
- Có vay Ngân hàng và đã xóa đăng ký thế chấp;
- Có vay Ngân hàng nhưng chỉ đăng ký thế chấp tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản hoặc đăng ký qua mạng;

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: (cho cả 03 block A, B, C từ tầng 02 đến tầng 18)
- ĐỢT 1: Từ ngày 14/09/2020 – 13/11/2020
- ĐỢT 2: Từ ngày 11/01/2021 – 02/02/2021 (các căn hộ còn lại)

2. Đối với những Quý Khách hàng có vay Ngân hàng và có đăng ký thế chấp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai tại quận 2:

Dựa trên thông tin từ các Cam kết ba bên đã ký, CĐT đã đề nghị Ngân hàng cung cấp thông tin Khách hàng đăng ký thế chấp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai tại quận 2 (vui lòng xem Danh sách do Ngân hàng cung cấp đính kèm dưới thông báo này).

Quý khách hàng có tên trong danh sách tiến hành thực hiện và nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN theo Thông báo số 60/2020/PC-TB ngày 06/08/2020 của CĐT. Sau khi có "sổ hồng", CĐT sẽ lập danh sách để VPĐKĐĐ hướng dẫn người mua nhà phối hợp cùng Ngân hàng nhận "sổ hồng" theo quy định.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ(cho cả 03 block A, B, C từ tầng 02 đến tầng 18)

ĐỢT 1: Từ ngày 10/11/2020 – 08/01/2021
ĐỢT 2: Từ ngày 22/02/2021 – 31/03/2021 (các căn hộ còn lại)

Trong thời gian trên, nếu Quý khách hàng chưa nộp đầy đủ các giấy tờ hồ sơ theo thông báo thì xem như Quý khách hàng đồng ý dời việc thực hiện thủ tục đề nghị cấp GCN vào đợt cuối, CĐT không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ thực hiện thủ tục đề nghị cấp GCN.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Quý Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại theo thông tin dưới đây:
PHÒNG KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ CƯỜNG
Địa chỉ: 05 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
Điện thoại: (028) 3911 9933 - 3911 9955 (Số máy lẻ 01 – Phòng Kinh doanh)
Số nội bộ: Ms. Thục Thảo – 120; Ms. Mỹ Hằng – 121
Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng: 08h00 - 11h30, chiều: 13h00 - 16h30.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng.

Trân trọng.


TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
NGUYỄN THỊ THU HÀ

_______________
HỒ SƠ ĐÍNH KÈM

Quý khách hàng vui lòng click để tải về và thực hiện theo mẫu.

 HƯỚNG DẪN CÁCH GHI TỜ KHAI 
Quý khách hàng vui lòng xem kỹ và làm theo để tránh sai sót.title_about